Anonymita vlastnictví


Je pro Vás důležitá anonymita vlastnictví?

V podnikání se někdy dostanete do situace, kdy z nějakého důvodu není vhodné nebo žádoucí aby bylo na první pohled zřejmé, kdo je vlastníkem (tzv. Benefical Ownerem) dané společnosti. V takovém případě zle založit zahraniční společnost se sídlem v některé offshore, nebo onshore jurisdikci, která se stane vlastníkem českého subjektu.

Základní premisou je nulová pravděpodobnost možného odhalení skutečného vlastníka těchto zahraničních subjektů.

Pro docílení naprosté anonymity skutečného vlastníka jsou v tomto případě využívány služby tzv. jmenovaných akcionářů a jednatelů. Jedná se o profesionální služby osob, které vystupují jejím jménem buď jako majitelé nebo jako jednatelé.

Za společnost může poté jednat a vystupovat skutečný majitel na základě všeobecné plné moci nebo může udílet pokyny jmenovanému jednateli na základě písemných dispozic. Je zcela zřejmé, že do těchto pozic jsou nominováni pouze dlouhodobě prověřené a důvěryhodné osoby.

Jak řešit anonymitu vlastnictví?

Zajímá vás jak využít zahraniční společnosti pro anonymitu vlastnictví ve vašem podnikání? Nebo již chcete přistoupit k samotnému založení společnosti?

 

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci zdarma

E-mail: info@kaminari.cz
Tel.: +420 734 245 176