Změny v uvádění adresy britských jednatelů

30. 05. 2018
Změny v uvádění adresy britských jednatelů

Britská vláda představila návrh nového zákona, jehož cílem je ochrana osobních údajů jednatelů, jejichž data jsou veřejně přístupná z britského rejstříku (Companies House).

Konkrétně by tento nový zákon, jež by měl v případě schválení vejít v platnost v létě 2018, měl upravovat povinnost uvádění adresy jednatele. V současné době jsou jednatelé nuceni veřejně uvádět adresu svého trvalého bydliště a podstupují díky tomu mnohem větší riziko zneužití jejich osobních údajů.

Dle navrhovaného zákona budou jednatelé stále povinni uvádět na britský rejstřík údaj o adrese, ovšem namísto svého bydliště mohou zvolit alternativní kontaktní adresu, jako například adresu společnosti. Informace o trvalém bydlišti jednatelů pak budou nadále k dispozici pouze vládním autoritám, policii a jiným blíže určeným institucím.

Cílem nového zákona je zajistit rovnováhu mezi transparentním systémem a ochranou jednatelů před možnými krádežemi identity nebo zastrašováním.