Smlouva o zamezení dvojího zdanění: ČR – Korea (update)

27. 09. 2018
Smlouva o zamezení dvojího zdanění: ČR – Korea (update)

V dubnovém článku jsme Vás informovali o podpisu nové Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Korejskou republikou, která nahrazuje původní smlouvu z roku 1992. V tomto článku přinášíme konkrétní dispozice nové smlouvy:

Dividendy

Dividendy vyplácené rezidentovi druhého státu budou nově zdaněny v prvním státě maximálně do výše 5 % hrubé částky dividend. Zdanění se vztahuje jak na společnosti, tak na fyzické osoby. Původní smlouva definovala limit 5% pouze v případě, že příjemce vlastní alespoň 25 % kapitálu společnosti vyplácející dividendy. V ostatních situacích je limit zdanění ve výši 10 %.

Úroky

Limit zdanění úroků se snižuje z původních 10 % na 5 %.

Licenční poplatky

Zde k žádné změně nedochází. Užití nebo právo na užití autorských práv k uměleckým, literárním a vědeckým dílům zůstane v zemi zdroje i nadále osvobozeno. U patentů, ochranných známek či průmyslového zařízení zůstává sazba daně ve výši 10 %.

Stálá provozovna

Nová smlouva mění v určitých ohledech podmínky vzniku stálé provozovny. Nově definuje tzv. „službovou stálou provozovnu“. Ta vzniká tehdy, pokud jsou služby poskytovány na území druhého státu po jedno nebo více období přesahující v úhrnu 9 měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období. Rovněž dochází ke změně časového testu u stálé provozovny ve formě staveniště. Časový test se prodlužuje z 9ti na 12 měsíců.  

Účinnost nové smlouvy

Pokud se stihne ratifikační proces v obou zemích ještě v tomto roce, bude nová smlouva účinná již od 1.1.2019.