Nová oznamovací povinnost nabyla účinnosti

07. 05. 2019
Nová oznamovací povinnost nabyla účinnosti

V loňském roce jsme vás informovali o schválení zákona ohledně nově zavedené oznamovací povinnosti pro plátce daně u daňově osvobozených příjmů nebo příjmů, které jsou osvobozeny na základě mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění (typicky dividendy, úroky z úvěrů, licenční poplatky, apod.).

 

Tato novela nabyla účinnosti dne 1.4.2019, tedy první reporting mají povinnost provádět plátci daně k těmto platbám již v květnu 2019. Hranice pro povinný reporting je stanovena na platby v hodnotě Kč 100.000,- a více.

 

Více se dočtete na tomto odkazu k původnímu článku:

https://kaminari.cz/offshore/nova-oznamovaci-povinnost-85/