MF – iniciativa k diskusi ohledně technologie Blockchain

08. 02. 2019
MF – iniciativa k diskusi ohledně technologie Blockchain

Na portálu Ministerstva financí (MF) lze stáhnout diskusní materiál týkající se technologie blockchain, která je úzce, nikoliv však výlučně, spjata s kryptoměnami. Zhruba 30ti stránkový materiál na portálu MF není nijak právně závazný, slouží čistě pro potřeby MF a pro veřejnou diskusi. Cílem MF je shromáždit názory odborné veřejnosti na možnost právního ukotvení a využít technologii například k evidenci zaknihovaných cenných papírů.

Externí odkaz na portál MF:

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/kapitalovy-trh/cenne-papiry/2018/verejna-konzultace-blockchain-virtualni-33613