Brexit - tvrdý vs měkký

30. 11. 2018
Brexit - tvrdý vs měkký

Měkký vs tvrdý Brexit - dopady

Rozvod Velké Británie s EU se blíží, pojďme si shrnout aktuální situaci ohledně Brexitu. Obsah dohody s EU byl nedávno schválen britským kabinetem, o obsahu dohody se bude nyní jednat několik dní na půdě parlamentu. Velké finále se bude konat 11.12.2018, kdy parlament hlasuje o schválení této dohody s EU. Nejpravděpodobnější scénáře jsou dva, tzv. tvrdý a měkký Brexit. Jaké bude mít každý scénář daňové a celní dopady?

 

Měkký Brexit – tedy dohoda s EU bude schválena parlamentem

V tomto případě bude stanoveno přechodné období až do 31.12.2020, které by poskytlo zejména firmám a fyzickým osobám dostatek prostoru pro přípravu na konečnou podobu Brexitu. Do tohoto data bude Velká Británie součástí celní unie a z hlediska celní legislativy a evropského systému DPH se nic nezmění. Tedy obchodování se zbožím a službami bude i nadále považováno za intrakomunitární plnění, se všemi stávajícími dopady.

Nutno podotknout, že předpokladem úspěšného dotažení měkkého Brexitu je skutečnost, že dohoda bude následně schválena i na druhé straně, tedy Evropským parlamentem.

Tvrdý Brexit – dohoda s EU nebude parlamentem schválena

V tomto případě vystoupí Velká Británie z EU dne 30.3.2019. Od tohoto data se stane Velká Británie z pohledu EU třetí zemí, bez jakýchkoliv celních úlev. Dovážené a vyvážené zboží bude podléhat standardnímu celnímu řízení, včetně vyměření cla. Z pohledu DPH již nebude možné aplikovat běžné postupy agendy DPH jako dodání/pořízení zboží z jiného členského státu, nebo triangulace (třístranné obchody v rámci EU).

 

Doporučení: důkladnou přípravu na potenciální tvrdý Brexit by měly provést zejména osoby, které fyzicky obchodují se zbožím z/do Velké Británie.