Mezinárodní daňové plánování

Mezinárodní daňové plánování

Poskytujeme poradenství v rámci budování mezinárodních daňových struktur s využitím offshore a onshore korporací.

více informací
Právní ochrana majetku

Právní ochrana majetku

Ochrana majetku je zaručena listinou základních práv a svobod. Navrhneme pro Vás strukturu odpovídající Vašim potřebám.

více informací
Holdingové struktury

Holdingové struktury

Díky dlouholetým zkušenostem našich konzultantů získáte jistotu, že navržená holdingová struktura bude flexibilní a efektivní.

více informací

Náš tým tvoří řada expertů s mnohaletými zkušenostmi v oblasti mezinárodního daňového plánování.

Klademe důraz na profesionalitu, vysokou odbornou úroveň a především osobní přístup při řešení jednotlivých modelových situací.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci zdarma

E-mail: info@kaminari.cz
Tel.: +420 734 245 176

Kypr – sankce za opožděné podání výroční zprávy
06. 09. 2019 Kypr – sankce za opožděné podání výroční zprávy

Na Kypru došlo k úpravě zákona*) a zavádějí se nové sankce za neplnění povinností ve smyslu včasného, řádného a kompletního podání výroční zprávy (Annual Return) do lokálního rejstříku (Registrar of Companies). Zákon nabývá účinnosti...

Nová oznamovací povinnost nabyla účinnosti
07. 05. 2019 Nová oznamovací povinnost nabyla účinnosti

V loňském roce jsme vás informovali o schválení zákona ohledně nově zavedené oznamovací povinnosti pro plátce daně u daňově osvobozených příjmů nebo příjmů, které jsou osvobozeny na základě mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění...

MF – iniciativa k diskusi ohledně technologie Blockchain
08. 02. 2019 MF – iniciativa k diskusi ohledně technologie Blockchain

Na portálu Ministerstva financí (MF) lze stáhnout diskusní materiál týkající se technologie blockchain, která je úzce, nikoliv však výlučně, spjata s kryptoměnami. Zhruba 30ti stránkový materiál na portálu MF není nijak právně závazný, slouží čistě...

Dodatek zákona o IBC společnostech na Seychelách – registr jednatelů
18. 12. 2018 Dodatek zákona o IBC společnostech na Seychelách – registr jednatelů

 V listopadu 2018 přijala vláda Seychelské republiky důležitý dodatek k zákonu o mezinárodních obchodních společnostech (International Business Companies Act), který upravuje zacházení s registrem jednatelů. V krátkosti pouze...

Brexit - tvrdý vs měkký
30. 11. 2018 Brexit - tvrdý vs měkký

Měkký vs tvrdý Brexit - dopady Rozvod Velké Británie s EU se blíží, pojďme si shrnout aktuální situaci ohledně Brexitu. Obsah dohody s EU byl nedávno schválen britským kabinetem, o obsahu dohody se bude nyní jednat několik dní na půdě...

Smlouva o zamezení dvojího zdanění: ČR – Korea (update)
27. 09. 2018 Smlouva o zamezení dvojího zdanění: ČR – Korea (update)

V dubnovém článku jsme Vás informovali o podpisu nové Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Korejskou republikou, která nahrazuje původní smlouvu z roku 1992. V tomto článku přinášíme konkrétní dispozice nové...